בדיקת תאימות אודיו
50%

נא לוודא שפורמט הקובץ מכיל את כל המאפיינים:

WAV | 16Bit | 44.1Khz | Stereo